Иллэг, бариа засал

2017/09/20 20:58 141

Биеийн үйл ажиллагааг сэргээх, бие махбодыг хоргүйжүүлэх, тамиржуулах, хүч сэлбэх, биеийн эсэргүүцэл нэмэгдүүлэх зорилгоор бүтэн биеийн болон хэсэгчилсэн бариаг хийдэг. Бариа нь Рашаан эмчилгээтэй хослуулахад үр дүн сайн.