Биеийн тамирын эмчилгээ

2017/09/20 21:30 153

Эмчлүүлж сувилуулагчид тохирсон дасгал хөдөлгөөн хийнэ. Задгай талбайд болон анхилуун цэцэрлэгт биеийн тамираар тогтмол хичээллэх, чиийрэгжүүлэлтийн тоног төхөөрөмж, усан дасгалаар бие бялдраа хөгжүүлэх, чийрэгжүүлэх боломжтой.