Ургамлын үнэр эмчилгээ

2017/09/20 21:41 125

Ургамлаас ялгаруулдаг эмт бодист агуулсан үнэрээр сувиллын дэргэд байгуулсан анхилуун цэцэрлэгт эмчийн заалтын дагуу тодорхой давтамж, зөвлөмжийн дагуу ургамлын үнэр эмчилгээ хийнэ. Рашаан эмчилгээтэй хослуулахад үр дүн сайтай.