Зүү эмчилгээ

2019/04/21 11:21 129

Биеийн гадаргууд байрладаг биологийн идэвхит сүвэнд зүү хатгаж арьс, булчин, шөрмөс, суллан мэдэрхүйн хүлээн авууруудыг сэдээн цочроох замаар судас-мэдрэлийн тогтолцоог даган тасралтгүй эргэлдэх энерги, цусны урсгалыг сэргээн, биологийн идэвхит бодисын ялгаралтыг идэвхжүүлэн нэмэгдүүлж, мэдрэл-шүүрэл-дархлалын тогтолцоог тэнцвэржүүлэн, бие махбодын үйл ажиллагааг тэгшитгэн эмгэгийг анагааж, бие махбодын өвчин эсэргүүцэх болон дасан зохицох чадавхийг өндөржүүлнэ.