Сувиллын иж бүрэн тусламж үйлчилгээ

Галтын рашаан сувилалд сувиллын тусламж үйлчилгээг иж бүрнээр нь авч, та эрүүлжих, чийрэгжих, өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх боломжтой.