Сувиллын байршил

Галтын халуун усны рашааны орд нь
Хөвсгөл аймгийн Галт сумын Рашаант багийн нутагт,
Галт сумын төвөөс урагш 25 км,
Мөрөн хотоос урагш 163 км,
Улаанбаатар хотоос 550 км зайд (агаарын зайгаар)
далай төвшнөөс 1750 метрт өргөгдсөн,
умард өргөргийн 48o33’48.7’’
дорнод уртрагийн 99o53’10’’ солбилцолд
Тарвагатайн нурууны салбар уулсын дунд хасах цэнэгтэй ионоор баялаг цэвэр ойн агаар, халуун, хүйтэн рашаан хосолсон онцгой ховор орд газарт оршино.