Манай рашаан сувилалд эмчилж тохирох өвчний жагсаалт

Нэг. Тархи мэдрэлийн эмгэг

 1. Нойргүйдэл
 2. Мэдрэлийн ядаргаа, сульданга /Неврастения, невроз/
 3. Нүүрний мэдрэлийн саажилт
 4. Захын мэдрэлийн судлын үрэвсэл /радикулит, плексит/
 5. Цус харвалтын дараах үеийн саажилт
 6. Вегатив мэдрэл болон судасны үйл ажиллагааны хямрал
 7. Архаг радикулит
 8. Мэдрэлийн ёзоор, мэдрэлийн саажилтын ба дарагдлын намжмал үе
 9. Нуруу нугасны гэмтлийн улмаас доод мөчид хөнгөн саажилт үүссэн (гэхдээ шээс чөлөөтэй гардаг, өөртөө үйлчлэх боломжтой бол)
 10. Мигрень өвчин
 11. Моно, полинейринатийн архаг хэлбэр
 12. Рейногийн өвчин

Хоёр. Үе мөч, хүзүү нурууны эмгэг   Сүрьеэгийн бус гаралтай үе мөчний өвчнүүд

 1. Ревматойдный полиартрит
 2. Бруцеллёзный артрит
 3. Хүзүүний остео артроз
 4. Спондило артроз
 5. Остео артрозууд
 6. Ясны бэртэнгийн бороожилтын удаашралын үе

Гурав. Арьсны зарим эмгэг
       1. Архаг хэлбэрийн экзим (намарс)
       2. Хайрсан үлдийн намдах үе
       3. Псориаз (сэдрээгүй үед)
       4. Нейродерматит сэдрээгүй үед, ядрах, уурлах үед биеэр тууралт гарах бол
       5. Харшлын гаралтай арьсны үрэвсэл (аллергия дерматическая), тууралт
       6. Байнга дахидаг чонын хөрвөс
Дөрөв. Амьсгалын эрхтний эмгэг
       1. Харшил, халдварын гаралтай бронхит, багтрааны намжил үе
       2. Уушиг тоосжих өвчин
       3. Архаг бронхит
       4. Архаг хатгаа (хроническая пневмония)
       5. Бронх тэлэгдэх өвчин (амьсгалын дутлын 1-р зэргээс хэтрээгүй)
Тав. Бөөр шээсний замын эмгэг
       1. Бөөрний архаг үрэвсэл (Пиелонeфрит)
       2. Бөөр давсагны архаг үрэвсэл

Зургаа. Эмэгтэйчүүдийн эмгэг
       1. Үтрээ өндгөвч, дайвар болон умайн архаг үрэвсэл (намжлал үе)
       2. Умайн архаг үрэвсэл
       3. Анхдагч хоёрдогч үргүйдэл
       4. Цэвэршилтийн хам шинж     
  Долоо. Хоол боловсруулах замын эмгэг
       1. Ходоодны шүүс ялгаралт ихэссэн, багассан, өөрчлөгдсөн
       2. Цөсний хүүдийн чулуугүй үрэвсэл (хүүдий сунасан, улбайсан, агшилт нь
           муудсан үе)
       3. Элэгний архаг үрэвсэл (элэгний үйл ажиллагаа хэвийн үе)  
       4. Бүдүүн гэдэсний архаг үрэвсэл
Найм. Зүрх судасны эмгэг
       1. Цусны даралт ихдэлтийн 1.2-р шат (таны даралт 140/100 ихгүй байвал)
       2. Зүрхний гажиг үүсээгүй үеийн архаг хэрэх өвчин (ревмoкардит без порока)
       3. Зүрхний булчингийн хурц шигдээс (инфракт острый миокарда) өвчнөөр
           өвчлөөд 6 сараас дээш хугацаа өнгөрсөн